Cena: 36.900 zł
Połysk: Cherry, Rosewood, Black, Figured Maple
Okazja: 26.000 zł
Połysk: Figured Maple