TARA Labs The Omega Evolution AC (PC)
strona producenta dealerzy

The Omega Evolution AC (PC) — kabel zasilający

Każda ścieżka przewodnika w kablu zasilającym Omega Evolution — faza, zero i uziemienie składa się z 18 przewodników RSC. Masa przewodnika jest dwukrotnie cięższa, niż w kablu Cobalt.

Dodatkowo w każdej ścieżce (faza, zero, uziemienie) użyto trzech przewodników przewodzących niskie częstotliwości. Omega jest w pełni ekranowana — każda ścieżka ekranowana jest osobno, a następnie ekrany się łączą elektrycznie. Osiąga się dzięki temu potężną dynamikę czystość i szczegółowość brzmienia trudną do odnalezienia w innych kablach zasilających.
Cena: 46.000 zł - 1,8 m