Acoustic Revive RR-77 - generator ultraniskich częstotliwości
strona producenta dealerzy

RR-77 - generator ultraniskich częstotliwości

Czym jest rezonans Schumanna?

Rezonans Schumanna to zjawisko powodujące występowanie w naturalnym ziemskim spektrum częstotliwości fal elektromagnetycznych grupy maksimów w zakresie skrajnie niskich częstotliwości (ELF). Występowanie zjawiska ziemskich fal stojących zostało przewidziane matematycznie przez niemieckiego fizyka Winfrieda Otto Schumanna w 1952 r. Zauważył on, że jonosfera i powierzchnia Ziemi tworzą układ dwóch przewodzących sfer, który zachowuje się jak wnęka rezonansowa lub falowód. Rozwiązując równania Maxwella dla takiego układu określił jego częstotliwości rezonansowe. Maksymalne amplitudy fal (maksima), nazywane częstotliwościami Schumanna występują dla częstotliwości 7.83 Hz oraz dla harmonicznych 14.1, 20.3, 26, 33, 39, 45 Hz, z niewielkimi odchyłkami w zależności od pory dnia. Najwyższe zarejestrowane harmoniczne (ich amplituda maleje wraz z wzrostem częstotliwości) sięgają do zakresu ULF. (Wikipedia)
W czasach współczesnych wiele fal radiowych i elektromagnetycznych zakłóca częstotliwość 7,83 Hz i ma negatywny wpływ na ludzkie organizmy. Firma Acoustic Revive dowodzi, że sztucznie wytwarzana częstotliwość 7,83 Hz przynosi wiele efektów.

Efekty

Dla sprzętu audio

Generowanie rezonansu Schumanna neutralizuje fale elektromagnetyczne wytwarzane przez sprzęt audio i szkodliwe fale radiowe pochodzące z zewnątrz. Znika więc wzajemne oddziaływanie fal elektromagnetycznych i radiowych pomiędzy różnymi urządzeniami. Muzyka jest reprodukowana czyściej, stosunek sygnału do szumu jest wyższy, a zniekształcenia są niższe.

Dla pomieszczenia odsłuchowego
Generowanie rezonansu Schumanna neutralizuje szkodliwe fale stojące. Sprawia też, że powietrze staje się bardziej namacalne. Poprawa dźwięku jest wyraźnie słyszalna, a głębia obrazów dźwiękowych poprawia się znacząco.

Dla słuchacza
Jest rzeczą udowodnioną naukowo, że rezonans Schumanna aktywuje odporność komórkową. Mówi się też, że powoduje efekt relaksacji i poprawia koncentrację. Można więc słyszeć muzyczne szczegóły tak dobrze, jak nigdy dotąd.

Generator ultraniskich częstotliwości RR-77 jest używany przez większość firm nagraniowych – inżynierowie dźwięku i muzycy zwrócili na niego uwagę ze względu na efekty, jakie wywołuje. Pokazuje pełnię swoich możliwości nie tylko oddziaływując na sprzęt, ale również uczestnicząc w nagraniach na żywo. RR-77 używany jest także w szkołach muzycznych i na koncertach.

RR-77 poprawia jakość obrazu

RR-77 wpływa pozytywnie na jakość obrazu ekranów CRT, LCD i projektorów DLP. Zdecydowanie poprawia ostrość. Polecany jest jako końcowa metoda usprawniania projektora.

Sposób użycia

RR-77 nigdy nie ma kontaktu z innymi urządzeniami. Należy podłączyć go do prądu i umieścić w pomieszczeniu na wysokości wyższej niż 1,5 m. Jeśli będzie umieszczony niżej, efekt przez niego wywoływany będzie słabszy.

Cena: 1.910 zł
Wymiary: 140 x 170 x 50 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Częstotliwość wyjściowa: 7,83 Hz